A T T I V I T A'     A N N U A L E     2 0 1 8
A.S.D. Cagliari Bowling 92

  GENNAIO        21/01 -   Doppio Misto

  FEBBRAIO      03/02 -   Singolo Seniores 1^ fase fase
                                04/02 -   Esordienti Squadra 1^ fase
                                11/02 -   Regionale doppio 1^ fase
                                17/02 -   Regionale doppio 2^ fase
                                18/02 -   Primo tour250 sardegna
                                25/02 -   Esordienti Squadra 2^ fase

  MARZO             11/03 -  Silver Cup Regionale
                                25/03 -   Singolo Seniores 2^ prova

  APRILE             08/04 -   Secondo Tour250 Sardegna
                                15/04 -   Singolo Regionale 1^ fase
                                22/04 -   Esordienti Tris 1^ fase

  MAGGIO          13/05 -   Regionale Singolo 2^ fase
                                20/05 -   Esordienti Tris 2^ fase

  GIUGNO           03/06 -  Coppa Italia Regionale 1^ fase
                                09/06 -   Coppa Italia Regionale 2^ fase
                                10/06 -   Esordienti Doppio 1^ fase
                                24/06 -   Singolo Regionale 3^ fase

  LUGLIO            01/07 -   Esordienti Doppio 2^ fase

  SETTEMBRE   02/09 -  Campionato Regionale Tris
                                16/09 -   Esordienti Singolo 1^ fase
                                23/09 -   Regionale Doppio Seniores

  OTTOBRE         07/10 -  Esordienti Singolo 2^ fase

  NOVEMBRE     11/11 -  Terzo Tour250 Sardegna

HOME

Copyright 2017 [Bruno Littera]